Daily Archives: 12 czerwca 2016

Dzień Rodziny

IMG_1126

We czwartek 9 czerwca odbył się w naszej szkole „Dzień Rodziny”. Był to bardzo szczególny dzień w życiu naszej szkoły. Rodzice mieli okazję obejrzeć występy artystyczne swoich dzieci, a także zostali obdarowani przez nich pięknymi upominkami. Po części artystycznej na boisku szkolnym czekał na gości słodki poczęstunek oraz atrakcje sportowe, m.in. bieg w workach, skok w dal, rzut do celu czy przejście przez tunel. Na dzieci i rodziców biorących udział w konkurencjach czekały atrakcyjne nagrody, zakupione ze środków finansowych przekazanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Urzędu Miejskiego w Supraślu. Ponadto została zorganizowana loteria fantowa.

Justyna Gołub