PÓŁKOLONIE

Zapraszamy dzieci z klas I – VI na półkolonie „Letnie ZOO”, które odbęda się w dniach 12 – 19 sierpnia 2016 w godzinach 8.00 – 14.00 w ZSP w Ogrodniczkach. Karty zgłoszeń do pobrania w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dopłata do kolonii – 30 zł (za dziecko). Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców: 03 8060 0004 0680 0778 2000 0010 w tytule „Półkolonie”.

Opiekunowie półkolonii: Agata Przewłocka – Bakunowicz, Anna Kowalewska, Agnieszka Świrydowicz.