Zmiana zapytania ofertowego

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

( dotyczy przygotowania i dostawy obiadów (catering)  do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2016/2017). 

W związku z błędnym podaniem gramatury posiłków, zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego(w załączeniu):

zmiana zapytania ofertowego