Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. dot. zapytania ofertowego z dn. 25.07.2016