List Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców/Opiekunów, w którym znajdują się informacje o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji.

List MEN