Maja Sadowska laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego!!!

P1060501

22 listopada 2016r., uczennica klasy VI- Maja Sadowska, tak jak 2026 innych uczniów z całego woj. podlaskiego, przystąpiła do pierwszego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Dwustu jedenastu uczniów, którzy uzyskali 90% możliwych do zdobycia punktów, zakwalifikowało się do kolejnego-rejonowego etapu, wśród nich Maja.  Podczas etapu rejonowego Maja świetnie napisała test i razem z grupą 65 uczniów, 21 lutego 2017r., przystąpiła do ostatniego-wojewódzkiego etapu konkursu. Dzięki olbrzymiej, kilkumiesięcznej pracy włożonej w przygotowania do poszczególnych etapów konkursu, wielu godzinom czasu wolnego poświęconym na zdobywanie i utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności, Maja doskonale poradziła sobie z ostatnim testem i znalazła się w gronie 24 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego w woj. podlaskim. Serdecznie gratulujemy Mai i życzymy jej dalszych sukcesów.

Małgorzata Korniluk