Monthly Archives: Kwiecień 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

Przypominamy, że w okresie od 13 do 19 kwietnia br. trwa w naszej szkole przerwa świąteczna.

19 kwietnia jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w dniu tym dla dzieci, którym rodzice/opiekunowie prawni nie mogą zapewnić opieki, prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy w godz. 6:45-16:30.

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Informujemy,  że na tablicach ogłoszeniowych umieszczonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach została podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych. Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy dokonać w terminie od 11.04.2017 r. do 14.04.2017 r.

„Olimpusek”

olimpusek

 30 marca chętni uczniowie z klas I-III wzięli udział w wiosennej sesji olimpiady „OLIMPUSEK” , która polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada pozwalała również na rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego dzieci.

Cieszymy się, że w tym roku jeszcze więcej uczniów, niż w roku poprzednim zgłosiło się do udziału w olimpiadzie!

Z niecierpliwością czekamy do 22-05-2017 r. , kiedy to organizator zobowiązał się przekazać do szkół wyniki i nagrody!

Małgorzata Masełbas

Wyjazd III klasy do kina

7779596.6

28 marca uczniowie kl. I-III wyjechali ze szkoły do kina „Helios” w Białymstoku. Wzięli udział w programie „Akademii Bezpieczeństwa” wspieranym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. W kinie przed seansem odbyło się spotkanie pod hasłem „Pierwsza pomoc”  z przedstawicielami Policji, którzy opowiedzieli jak udzielać pierwszej pomocy i jak i kiedy wezwać pomoc. Następnie dzieci obejrzały film pt. „Zając Max ratuje Wielkanoc”.

Małgorzata Masełbas