Dzień Ziemi 2017

IMG_6183

Dnia 17 maja 2017 r. tradycyjnie zorganizowano w naszej szkole obchody Dnia Ziemi. W ramach tej uroczystości najstarsza klasa w szkole – klasa VI przeprowadziła dla swoich młodszych kolegów grę terenową. Uczniowie samodzielnie przygotowali zarówno koncepcję gry jak i pomoce dydaktyczne niezbędne do jej przeprowadzenia. Tegoroczna gra terenowa została zorganizowana w nowej formule. Do uczestnictwa w niej zostali zaproszeni uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Supraśl. Grę przygotowała i poprowadziła klasa VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach, a adresatami gry byli uczniowie klas IV
i V z trzech placówek: Zespołu Szkół w Sobolewie, Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu i Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach. W grze wzięło udział łącznie 75 uczniów- 14 jako organizatorzy oraz 61 jako uczestnicy. Poza rozwiązywaniem zadań
o tematyce przyrodniczej, wszyscy uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i twórczością przy układaniu haseł oraz wierszy nawiązujących do Dnia Ziemi oraz spostrzegawczością
i zręcznością przy szukaniu i zbieraniu odpadów z terenu, na którym odbywała się gra terenowa.

            Po zakończeniu gry terenowej uczestnicy gry zostali ugoszczeni przez uczniów ZSP
w Ogrodniczkach słodkim poczęstunkiem. Następnie rozpoczął się Mini-turniej piłki nożnej,
w którym udział wzięły 3 drużyny reprezentujące poszczególne placówki oświatowe z Gminy Supraśl. Pomiędzy połówkami przerwę umilał kibicom występ cheerleaderek, które swoimi okrzykami mobilizowały zawodników do doskonałej gry. Po każdym meczu grupa tancerek prezentowała układ taneczny, a zawodnicy zbierali siły do podjęcia kolejnego wysiłku w rywalizacji sportowej. Na koniec rozgrywek drużyny podziękowały sobie nawzajem za starania w przestrzeganiu zasad fair play – godnym zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. Po emocjonującym współzawodnictwie trzech szkół w rozgrywkach piłkarskich na pierwszym miejscu uplasował się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, na drugim Zespołu Szkół w Sobolewie, a trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Supraśla.

            Po zakończeniu rywalizacji sportowej wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, a drużyny biorące udział w miniturnieju piłki nożnej, pucharami i dyplomami zakupionymi ze środków otrzymanych od Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wręczanymi przez Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach. Pozytywne opinie uczniów i nauczycieli biorących udział w imprezie, dotyczące zaangażowania uczestników, ciekawej gry terenowej oraz emocjonującego mini-turniej piłki nożnej, świadczą o udanej integracji naszych gminnych placówek.  Mamy nadzieję, że rozpoczęta w tym roku tradycja organizacji międzyszkolnego Dnia Ziemi będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Małgorzata Korniluk

Anna Chrzanowska-Kornacka