Stypendium im. Józefiny Zachert

Informujemy, że do 15 września każdego roku istnieje możliwość składania w Urzędzie Miejskim w Supraślu wniosków o przyznanie stypendium im. Józefiny Zachert. Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Regulamin stypendialny im.Józefiny Zachert

Wniosek