Daily Archives: 24 października 2017

Spotkanie z policjantami

WP_20171019_11_16_49_Pro

19 października klasę I odwiedzili Funkcjonariusze policji. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie i utrwalić poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Małgorzata Masełbas

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 mogą otrzymać osoby, które w roku szkolnym 2016/2017 były uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze województwa podlaskiego.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/ oraz pod numerem telefonu:
85 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.