Informacja o wynikach zaproszenia do składania ofert

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.05.2018 r., którego przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2018/2019” wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzeniu analizy ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszyński,
ul. Jarzębinowa 2A lok. 1,
15-793 Białystok
.

Cena jednostkowa posiłku brutto 5,40 zł, w tym:
– wsad do kotła 3,10 zł
– przygotowanie i transport posiłków 2,30 zł