Daily Archives: 1 października 2018

To był wyjątkowy dzień…

IMG_0154    IMG_0323

Dzień 24 września 2018r był szczególnym świętem społeczności szkolnej oraz lokalnej, w którym spełniło się marzenie wielu osób, zwłaszcza uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach, którzy będą mogli rozwijać swoje umiejętności sportowe w profesjonalnym budynku.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy oddali swój głos w Budżecie Obywatelskim na 2017r na rozbudowę Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, dzięki temu zaplanowana inwestycja została zrealizowana.

 Dziękuję wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem w trakcie realizacji tej inwestycji. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby podziękować, więc serdecznie dziękuję tym, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji naszego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję szczególnie władzom samorządowym naszej gminy oraz województwa za zgodne podejmowanie uchwał finansowych dla tej jakże ważnej inwestycji. Dziękuję również za wkład finansowy z Budżetu Państwa, który wzbogacił wyposażenie naszego obiektu.

W imieniu społeczności szkolnej dziękuję projektantowi, wykonawcy oraz wszystkim, którzy nadzorowali prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego. Za trud, wysiłek i wielkie zaangażowanie.

Szczególne podziękowania przekazuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tej uroczystości i własnoręcznie przyczynili się do tego wydarzenia: rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły i Urzędu Miejskiego w Supraślu.

 DSCF6451pop (2)

Agnieszka Kamieńska

Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach

Więcej informacji, w tym galeria zdjęć ( kliknij)

 

„Jestem Przedszkolakiem”

logówki

Po przerwie wakacyjnej rozpoczęła się realizacja drugiego etapu projektu „Jestem Przedszkolakiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach (beneficjentem jest Gmina Supraśl).

Przed wakacjami swoje zajęcia zakończyły dzieci, które obecnie rozpoczęły naukę w klasach I szkoły podstawowej. Pozostałe grupy wraóciły do dalszej realizacji zajęć. Przed nimi dużo ciekawych i nowych rzeczy, które poznają na zajęciach przyrodniczych, odkrywczych, artystycznych, konstrukcyjnych („Bricks 4 Kidz”), językowych czy sportowych. Nadal realizowane będą także zajęcia szachowe oraz „Kraina słów przedszkolaka”.  Przed przedszkolakami jeszcze wiele spektakli teatralnych, które zobaczą w Teatrze Lalek w Białymstoku lub bezpośrednio przygotowanych w przedszkolu.