„Jestem Przedszkolakiem”

logówki

Po przerwie wakacyjnej rozpoczęła się realizacja drugiego etapu projektu „Jestem Przedszkolakiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.1.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ogrodniczkach (beneficjentem jest Gmina Supraśl).

Przed wakacjami swoje zajęcia zakończyły dzieci, które obecnie rozpoczęły naukę w klasach I szkoły podstawowej. Pozostałe grupy wraóciły do dalszej realizacji zajęć. Przed nimi dużo ciekawych i nowych rzeczy, które poznają na zajęciach przyrodniczych, odkrywczych, artystycznych, konstrukcyjnych („Bricks 4 Kidz”), językowych czy sportowych. Nadal realizowane będą także zajęcia szachowe oraz „Kraina słów przedszkolaka”.  Przed przedszkolakami jeszcze wiele spektakli teatralnych, które zobaczą w Teatrze Lalek w Białymstoku lub bezpośrednio przygotowanych w przedszkolu.