Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy

Zapraszamy uczniów kl.IV-VIII do udziału w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku z następujących przedmiotów:j.angielski.j.polski,matematyka,j.rosyjski.historia,biologia,geografia,chemia,fizyka,informatyka. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele uczący danego przedmiotu do 07.10.2018r.