Warsztaty motywujące do nauki „Nauka to przyjemność”.

 

IMG_20181121_120805IMG_20181121_115931 (3)

20 i 21 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty motywujące do nauki uczniów szkoły podstawowej „Nauka to przyjemność”. Spotkanie prowadzone było za pomocą metod aktywnych tj.: dyskusja, wykład, techniki pytań i odpowiedzi, burza mózgów, analiza przypadku, mapa myśli, gry sytuacyjne, prezentacja multimedialna. Zajęcia trwały po 5 godzin  w klasach VII i VIII. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z pojęciem motywacji, rodzajami motywacji oraz czynnikami, które motywują do nauki i innego działania. Spotkanie miało też wymiar profilaktyczny ponieważ uczniowie rozmawiali o konsekwencjach nieuczenia się i wpływie wyników osiąganych w nauce na ich samoocenę i samopoczucie. Wiadomo, że dobrostan psychiczny młodzieży zależy od ich samooceny, uczniowie też rzadziej sięgają po używki, kiedy mają wysoką samoocenę i zaspokojone poczucie samoakceptacji. Mamy nadzieję, że po zajęciach w starszych klasach będą wpadały do dziennika same piątki i szóstki

IMG_20181121_132132IMG_20181121_134545

Warsztaty prowadziła Pani Milena Kucharczyk z firmy Kształciciel- Centrum Animacji i Szkoleń. Zajęcia zostały opłacone przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Supraśl za co serdecznie dziękujemy.

                                                                           Urszula Bach- Pieńkowska