Program dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.

Serdecznie zapraszamy w dn. 5 grudnia 2018 roku ( środa) o godz. 16:30 na spotkanie organizacyjne dotyczące programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” oraz realizowanego w ramach tego programu projektu edukacyjnego w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej opracowanego przez Gminę Supraśl.