Opłata za obiady za miesiąc styczeń

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi:

ZUPA – 11,40 zł (12 dni x 0,95 zł)
ZUPA + II DANIE – 37,20 zł (12 dni x 3,10 zł)

Obiady będą wydawane w dniach:  02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 stycznia 2019 r.)

Opłatę za obiady wnosimy w dniach 2 – 10 stycznia 2019 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:
76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!!