Rekrutacja 2019/2020

rekrutacja_przedszkoleSerdecznie zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 14.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach.

Wnioski do pobrania od 14.02.2019 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Zarządzenie Burmistrza
Uchwała kryteria rekrutacji I kl SP
Uchwała kryteria rekrutacji przedszkole