Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Informujemy, że w poniedziałki w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu w pokoju nr 6 w godz. 11:00-15:00 istnieje możliwość uzyskania m.in. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także świadkom oraz osobom im najbliższym. Pomoc udzielana jest przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Subregionie Białostockim „Victor Victima”.

Całodobowy telefon do pracownika pierwszego kontaktu: 697 697 205
Więcej informacji dot. projektu na stronie internetowej: https://www.towarzystwoamicus.pl/