Informacja o strajku

Informuję, że w dniach planowanego strajku od dnia 8 kwietnia 2019r, będą w szkole zorganizowane zajęcia świetlicowe uczniom, którzy przyjdą do szkoły w godzinach od 6.30 do 17.00.  Zwracam się z prośbą o zorganizowanie w miarę możliwości opieki dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych. W dniu 8.04.2019r nie będzie w szkole obiadów. Poinformuję państwa, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.

Agnieszka Kamieńska

Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach