Daily Archives: 9 kwietnia 2019

Organizacja pracy szkoły w czasie strajku

Drodzy Uczniowie!
Rodzice!

W szkole odbywa się strajk pracowników, który potrwa do odwołania, w związku z czym od dn. 08.04.2019r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W okresie strajku szkoła zapewnia uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz obiady ( po wcześniejszym zgłoszeniu).

Jako Dyrektor Szkoły dołożyłam wszelkich starań, aby egzamin ósmoklasisty w dniach 15.04.2019r. – 17.04.2019r. odbył się w zaplanowanym terminie. Uczniów klasy VIII zapraszam do szkoły zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, tj. w dniach egzaminu ósmoklasisty na godzinę 8:15 (proszę o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej).

Jednocześnie przypominam, że dni 15.04.2019 r., 16.04.2019 r., 17.04.2019 r., a także 29.04.2019 r., 30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych, w czasie których organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Natomiast w okresie od 18.04.2019r. do 23.04.2019r. odbywać się będzie wiosenna przerwa świąteczna, w czasie której dyżur będzie pełniło przedszkole.

Agnieszka Kamieńska,
Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach