Przywrócenie zajęć

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia br. ( sobota) zostaje zawieszona ogólnopolska akcja strajkowa pracowników oświaty. Tym samym z dniem 6 maja br. ( poniedziałek) wznowione zostaną zajęcia we wszystkich klasach zgodnie z planem zajęć.

Jednocześnie przypominamy, że dni 29.04.2019 r., 30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych, w czasie których organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej. W dniach tych nie ma obiadów w szkole.