Daily Archives: 5 czerwca 2019

PÓŁKOLONIE LETNIE

Zapraszamy dzieci z klas I – V (uczęszczające do tych klas w roku szkolnym 2018/2019) na półkolonie letnie, które odbędą się w dniach 1 – 7 sierpnia 2018 w godzinach 8.00 – 14.00 w ZSP w Ogrodniczkach. Karty zgłoszeń do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej jako załącznik. Zapisy trwają od 10.06.18 do 19.06.18 włącznie. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dopłata do kolonii – 50 zł (za dziecko). Każdego dnia półkolonii dzieci będą miały zapewniony obiad. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców (podane na karcie zgłoszeń).

Karta uczestnika półkolonii – 2019

Opiekunowie półkolonii: Agnieszka Świrydowicz, Justyna Gołub, Katarzyna Bielicka

Ogłoszenie – zamówienie na usługi społeczne – Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 – Wykaz narzędzi
Załącznik nr 7 – Wykaz usług
Załącznik nr 8 – Jadłospis