Zajęcia SKS

14949698911000_sks-logo-gotowe-01 33747

Uczniowie z klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach sportowych w ramach Programu SKS. Szkolny Klub Sportowy to projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki nawiązujący do dawnej formuły sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych. Podstawowym celem Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

SKS-y odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć we wtorki i czwartki (klasy IV-V w godz. 17.30-18.30  klasy VI-VIII w godz. 18.30-19.30). Operatorem wojewódzkim jest Podlaska Federacja Sportu.

Chętnych zapraszamy na zajęcia !