Odwiedziny pani Magdaleny Urbańskiej z Centrum Ludwika Zamenhofa

20191004_125320 20191004_132141 20191004_132207 20191004_132506

4 października w ramach zorganizowanych przez A. Kowalewską, P. Kucznier i K. Ozimko dni języków obcych odwiedziła nas pani Magdalena Urbańska z Centrum Ludwika Zamenhofa. Przeprowadziła ona warsztaty w klasie VII i VIII pt. „Lekcja z Ludwikiem”. Warsztaty  te są ciekawym wprowadzeniem do historii języka esperanto jak i idei jego stworzenia przez wielkiego Białostoczanina. Młodzież uczyła się podstawowych słów i zwrotów przy wykorzystaniu min. gier edukacyjnych, takich jak memory oraz kolorowych plansz z komiksu „Doktor Esperanto”.

Warsztaty miały na celu zaakcentować  znaczenie języka i idei esperanto jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski i świata.