Daily Archives: 5 grudnia 2019

ZAPROSZENIE

zaproszonko

Olimpijka Przedszkolaków 2019

olimp1 olimp2 olimp3 olimp4

W dniu 27.11.2019r odbyła się w naszej szkole I Olimpijka Przedszkolaków. Brały w niej udział drużyny 6latków z Grabówki, po 2 drużyny  z Sobolewa i Supraśla oraz drużyna z naszego przedszkola. Dzieci rywalizowały w 4 konkurencjach, w których startowało po 10 osób z każdej drużyny. Największą ilość punktów zdobyły przedszkolaki grupy 1wszej z Supraśla i grupy 2giej z Sobolewa. Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu za wsparcie finansowe, dzięki  któremu zostały zakupione medale oraz puchary dla  małych sportowców. Dziękujemy również radzie rodziców, która przygotowała pyszny i zdrowy poczęstunek. Wszystkim dzieciom należą się wielkie gratulacje za rywalizację oraz podziękowania kibicom, a także opiekunom, którzy  dopingowali swoich kolegów i koleżanki.
Mamy nadzieje do zobaczenia za rok.:)
Monika Wielogórska