„Zamiast przemocy udzielaj pomocy”

20191217_095908 20191217_095949 20191217_100014

W listopadzie w naszej szkole rozpoczęła się akcja profilaktyczna ph. „Zamiast przemocy udzielaj pomocy”. W ramach akcji uczniowie przygotowali plakaty, które mają uświadamiać, że warto jest czynić dobro i unikać zła. Wszyscy członkowie naszej społeczności mogli wymyślać hasła motywujące do czynienia dobra na co dzień. Akcja miała na celu uświadomienie innym, ze używanie przemocy jest bardzo negatywną postawą i, że wzajemne wsparcie jest  najważniejsze.  Uczniowie wzięli udział w lekcjach wychowawczych, gdzie wspólnie redagowali hasła i wykonywali prace plastyczne. Mamy nadzieję, że dzięki temu dzieci i młodzież częściej będą myśleć o tym, by szanować się nawzajem i unikać sprawiania innym przykrości.

Nasza wspólna inicjatywa zakończyła się konkursem na gazetkę klasową. Jury było zgodne, że największym zaangażowaniem i wkładem pracy wykazały się klasy II i IV, które w nagrodę pojadą do kina na wybrany przez siebie film. Dziękuję wychowawcom za zaangażowanie i przeprowadzenie lekcji oraz wspólną pracę ze swoimi uczniami. Nagrody- bilety do kina ufundowała Gminna Komisja profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20191220_123449 20191220_123523 20191220_123656

                                                                                                Urszula Bach- Pieńkowska