Monthly Archives: Grudzień 2019

ZAPROSZENIE

zaproszonko

Olimpijka Przedszkolaków 2019

olimp1 olimp2 olimp3 olimp4

W dniu 27.11.2019r odbyła się w naszej szkole I Olimpijka Przedszkolaków. Brały w niej udział drużyny 6latków z Grabówki, po 2 drużyny  z Sobolewa i Supraśla oraz drużyna z naszego przedszkola. Dzieci rywalizowały w 4 konkurencjach, w których startowało po 10 osób z każdej drużyny. Największą ilość punktów zdobyły przedszkolaki grupy 1wszej z Supraśla i grupy 2giej z Sobolewa. Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu za wsparcie finansowe, dzięki  któremu zostały zakupione medale oraz puchary dla  małych sportowców. Dziękujemy również radzie rodziców, która przygotowała pyszny i zdrowy poczęstunek. Wszystkim dzieciom należą się wielkie gratulacje za rywalizację oraz podziękowania kibicom, a także opiekunom, którzy  dopingowali swoich kolegów i koleżanki.
Mamy nadzieje do zobaczenia za rok.:)
Monika Wielogórska

Konferencja „Zaprogramuj się na pomaganie”

SAVE_20191204_080815(1) SAVE_20191204_080838

29 listopada wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w Konferencji „Zaprogramuj się na pomaganie” zorganizowanej przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci. Uczniowie poznali ideę wolontariatu, opieki peliatywnej i profilaktyki nowotworowej. 8 osób wraz z opiekunem  z naszego Szkolnego Koła Wolontariatu wyjechało do Białegostoku aby edukować się w temacie niesienia pomocy innym.

          Urszula Bach- Pieńkowska

Weź oddech w Ogrodniczkach

Strona 1 Strona 2 strona 2a

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie „Weź oddech w Białymstoku”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program ma na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza. Spośród uczniów naszej szkoły został powołany 11-osobowy zespół projektowy, który pracował nad przeprowadzeniem kampanii informacyjnej ” Niska emisja – Twoja decyzja”, dotyczącej niskiej emisji (emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m). Podczas pierwszych spotkań uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu niskiej emisji, następnie wspólnie wybrali zagadnienie dotyczące środowiska lokalnego naszej szkoły –  zanieczyszczenia powietrza emitowane przez domowe urządzenia grzewcze – a następnie opracowali plan działań.
Działania zrealizowane w ramach kampanii informacyjnej:
a) przeprowadzenie przez uczniów zajęć w klasach I-VIII (w trakcie Tygodnia Edukacji Gobalnej);
b) rozdanie mieszkańcom Karakul, Ciasnego, Ogrodniczek, Grabówki, a nawet Białegostoku ponad 1000 ulotek zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów;
c) promowanie za pomocą plakatów apliakcji „Kanarek” i „Airly”, sprawdzajacych jakość powietrza.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom, wśród uczniów i pracowników naszej szkoły, a także społeczności lokalnej, zwiększyła się świadomość w zakresie zagrożeń wynikających z emitowanych przez urządzenia grzewcze szkodliwych substancji oraz sposobów na ograniczenie powstających zanieczyszczeń. Dziękujemy naszym sojusznikom za wsparcie: merytoryczne dla „TP Dubelt” oraz organizacyjne dla Pani Pedagog.
Kolejnym działaniem podjętym przez zespół projektowy będzie montaż urządzenia monitorującego jakość powietrza przy naszej szkole. Jeśli uda nam się to zrealizować, będzie to pierwszy tego rodzaju czujnik w całej Gminie Supraśl. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać na ten cel środki i nasza szkoła stanie się promotorem działań na rzecz czystego powietrza w gminie.
Więcej informacji o programie WoB oraz działaniach uczniów z innych szkół w e-booku: https://read.bookcreator.com/PJOfk5lZm1f9FsZqiEOFcApIXCb2/fjamIzGpQUmj3e9UZqheXg
Zespół projektowy  (Zuzia Maksimowicz, Pola Rosińska, Maja Czołpińska, Bartek Kalinowski, Marysia Lisowska, Cyprian Łoś, Jaś Sadowski, Aniela Germain, Julek Ostaszeski, Magda Sieńko, Milena Stepaniuk, Małgorzata Korniluk).
strona 3 strona 4

Światowy Dzień Walki z AIDS

Resized_20191203_140023_4200

1 grudnia obchodzony jest w Polsce Światowy Dzień Walki z AIDS, w związku z tym klasa VII przygotowała w szkole Akcję profilaktyczną  w formie plakatów i gazetki informacyjno – edukacyjnej na temat HIV i AIDS. Ważne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, że problem HIV/AIDS istnieje, że są ludzie którzy potrzebują pomocy. Przede wszystkim należy  dbać o swoje zdrowie, badać się, bo często wiedza ratuje życie.

                                                                                                  Anna Giełażyn

 

Wyjazd do Wilna

IMG_9761 IMG_9775 20191122_141719 20191122_145553 IMG_9757

W piątek 22 listopada w stolicy Litwy odbyły się uroczystości pogrzebowe    20 uczestników powstania styczniowego, których szczątki zostały w 2017 roku odnalezione na wileńskiej Górze Zamkowej.  Wśród nich znajdowali się przywódcy zrywu – Wincenty Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski. Szczególnie bliska jest nam postać W. K. Kalinowskiego, który urodził się na Podlasiu – we wsi Mostowlany i zginął w 1864r w wieku zaledwie 26 lat.  W Wilnie, w jego ostatniej drodze towarzyszyły mu władze gminy Supraśl z burmistrzem na czele; poczty sztandarowe szkół z Sobolewa i Supraśla oraz poczet sztandarowy z naszej szkoły pod kierunkiem pani Anny Kowalewskiej i Katarzyny Ozimko z uczniami:  Martyną Chwiećko, Julią Filipczuk, Gabrielem Ostaszewskim. Znaleźliśmy się w zaszczytnym towarzystwie władz Polski – prezydenta A. Dudy wraz z małżonką, premiera Mateusza Morawieckiego  oraz przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, a także reprezentacji władz Litwy, Ukrainy i Białorusi.

       Po podniosłej mszy pogrzebowej w Katedrze Wileńskiej odprawionej pod przewodnictwem biskupów Litwy, Polski i Białorusi  kondukt żałobny przeszedł głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską do Cmentarza na Rossie, gdzie powstańcy spoczęli w zbiorowej mogile w centralnej kaplicy.

Katarzyna Ozimko

Przedstawienie w Domu Ludowym w Supraślu

IMG_9508 IMG_9516

W listopadzie klasy VII i VIII miały okazję obejrzeć spektakl pt. „Dziady cz. II” w wykonaniu Teatru Sztuki Mobilnej z Białegostoku. Przedstawienie odbyło się w Domu Ludowym w Supraślu. Zobaczyliśmy ciekawą interpretację dzieła Adama Mickiewicza, co dało początek lekcjom o tematyce związanej z teatrem, jego specyficznym językiem i magią. Uczniowie stworzyli słowniczek wyrazów charakterystycznych dla teatru, porównaliśmy dzieło wieszcza z zaprezentowaną wersją. Kolejnym etapem były prace uczniów polegające na napisaniu sprawozdania z obejrzanej sztuki z elementami recenzji. Sposób odtworzenia utworu był na tyle intrygujący, że młodzież wyraziła zainteresowanie obejrzeniem tej sztuki w wykonaniu jeszcze innego teatru dla porównania.

                                                                                                         Anna Kowalewska