Nauczanie zdalne- komunikat

Drodzy Rodzice, Opiekunowie oraz kochani Uczniowie,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz aktywnej współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność.

Będziemy  w dalszym ciągu realizować nauczanie zdalne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli. W dniu  wczorajszym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r, na zdalnym zebraniu Rady Pedagogicznej, został ustalony i zatwierdzony tygodniowy plan zajęć oraz zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

ogólny plan lekcji – nauczanie zdalne

plan lekcji poszczególnych klas

Do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

– wykorzystana będzie platforma GoogleClassroom i komunikator zoom.us.

Dozwolone są także wszystkie dotychczasowe, wypracowane formy kontaktu z nauczycielami.

Zapewniam, iż dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu wspierać uczniów w edukacji oraz zachować ciągłość nauczania. W razie potrzeby będziemy służyć pomocą. Proszę wszelkie propozycje oraz uwagi zgłaszać do wychowawców klas.

Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, życzliwość oraz wzajemną współpracę. Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz przyjemnych chwil spędzonych z najbliższą rodziną, w tym bardzo trudnym czasie dla nas wszystkich. Niech to będzie bardzo dobrze wykorzystany czas.

Agnieszka Kamieńska

Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach