Zajęcia opiekuńcze klas I – III

Według wytycznych MEN od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W naszej szkole utrzymane zostaje nauczanie zdalne prowadzone przez wychowawców poszczególnych oddziałów. W szkole zapewniamy uczniom klas I – III zajęcia opiekuńcze. Uczniowie na terenie szkoły będą przybywać pod opieką nauczycieli świetlicy.

Prosimy rodziców, którzy chcieliby skorzystać z opieki świetlicowej o kontakt z sekretariatem szkoły i przekazanie informacji w jakich godzinach Państwa dziecko przebywałoby pod naszą opieką.

Na informacje od rodziców czekamy do środy 20.05 do godz. 15.00.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć przekażemy w późniejszym terminie.

Krystyna Sadowska