Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. VIII – 25.05 – 29.05

Poniedziałek 25.05

12.00 – 13.00 – matematyka

13.00 – 14.00 – j. angielski

Piątek 29.05

10.00 – 11.00 – j. rosyjski

11.00 – 12.00 – j. polski

Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. Uczniowie wchodzą wejściem bocznym w nowej części budynku. Przy wejściu  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Konieczna jest również zmiana obuwia.

Prosimy o zapoznanie się z wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.