Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodniczkach w warunkach pandemii COVID – 19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA_ZSP_Ogrodniczki

Oświadczenia-rodziców-ZSP Ogrodniczki

Wytyczne

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół –_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

Wytyczne_GIS, MZ i MEN_dla_przedszkoli,_oddziałów_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form_wychowania_przedszkolnego_oraz_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3