Wznowienie zajęć specjalistycznych od 25.05 zgodnie z rozporządzeniem MEN

Bardzo prosimy rodziców zainteresowanych wznowieniem zajęć dodatkowych:

– zajęcia wyrównawcze;

– zajęcia z pedagogiem;

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

– gimnastyka korekcyjna;

– TUS  i inne ;

o kontakt z sekretariatem szkoły i pozostawienie zgłoszenia. Nauczyciel prowadzący skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu zajęć.