Informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie i Rodzice klasy VIII

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku odbywa się pod adresem:

https://bialystok.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Aktualną ofertą edukacyjną znajdziemy na stronie:

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021