Programowanie od podstaw

photon3

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym z Politechniki Białostockiej został nam użyczony kolejny sprzęt w ramach projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1 – 3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego” w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dostaliśmy do użytkowania 8 tabletów oraz kolejnego interaktywnego robota edukacyjnego Photon. Zestawy uatrakcyjnią zajęcia programowania w klasach 1 – 3.

W imieniu uczniów – dziękujemy!