Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy absolwentów szkoły po odbiór Zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca br. w godz. 13.00 do 14.00 w Sekretariacie szkoły.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). Kontakt w Sekretariacie.

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Przed wejściem do budynku absolwentom mierzona będzie temperatura. Przy wejściu  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Prosimy o zasłanianie ust i nosa.