Biblioteka

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 PONIEDZIAŁEK: 7.30 – 12.45

 WTOREK: 8.00 – 14.15

 ŚRODA: 7.30 – 12.45

 CZWARTEK: 12.00 – 14.15 

PIĄTEK: 8.45 – 12.45

 mgr Maria Górska

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

KLASA I

 • Hans Chrystian Andersen „Baśnie” (do wyboru);
 • Jan Brzechwa „Brzechwa dzieciom”;
 • Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka”;
 • Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”;
 • Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska”;
 • Julian Tuwim „Wiersze dla dzieci”;
 • Barbara Tyrlicka „O krakowskich psach i kleparskich kotach” Polskie miasta w baśniach i legendach”;
 • Danuta Wawiłow „Najpiękniejsze wiersze”

KLASA IIklasa2

 • Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”
 • Wanda Chotomska „Pięciopsiaczki”;
 • Makuszyński i Walentynowicz „120 przygód Koziołka Matołka”
 • Michał Rusinek „Wierszyki domowe”;
 • Ch. Andersen ‚Baśnie”;
 • A i Cz. Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”;
 • Milne „Kubuś Puchatek';
 • Tuwim „Wiersze dla dzieci”;

KLASA III

 • Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” (fragmenty);
 • Janina Porazińska „Szewczyk Dratewka”;
 • Jan Grabowski „Puc, Bursztyn i goście”;
 • Hans Christian Andersen „Brzydkie kaczątko”, „Dzikie Łabędzie”;
 • Czesław Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”;
 • Maria Kruger „Karolcia”;
 • Roman Pisarski „O psie, który jeździł koleją”

KLASA IV

LEKTURA OBOWIĄZKOWA:

 • Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa”;
 • Clive Staples Lewis „Lew, czarownica i stara szafa”;
 • Rene Gościnny i Jean-Jacques Sempe – seria o Mikołajku (wybór opowiadań);
 • Janusz Christa „Kajko i Kokosz”, „Szkoła latania”;
 • Adam Mickiewicz „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz”( opis wschodu słońca);
 • Józef Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego”;
 • Wybrane podania i legendy polskie, w tym „O Piaście Kołodzieju”;
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault „Kopciuszek”, Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i rybce”

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 • Roald Dahl „Charli i fabryka czekolady”;
 • Carlo Collodi „Pinokio”

 KLASA V

 • Molnar „Chłopcy z Placu Broni”;
 • Onichimowska „Duch starej kamienicy”, „Daleki rejs” (wybrana powieść);
 • Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”;
 • Sienkiewicz „ W pustyni i w puszczy”;
 • Szklarski „wybrana powieść np. „Tomek w krainie kangurów”;
 • Terakowska „Władca Lewawu”;
 • Twain „Przygody Tomka Sawyera”;
 • Wichter „Dziewczynka z Szóstego Księżyca”;
 • Verne „ W 80 dni dookoła świata”
 • klasa 5

KLASA VI

 • Burnett „Tajemniczy ogród”;
 • Domańska „Historia żółtej ciżemki”;
 • Jurgielewiczowa „Ten obcy”;
 • Lem „Bajki robotów”;
 • Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”;
 • Minkowski „Dolina Światła”;
 • Niziurski- wybrana powieść (np. „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, „Sposób na Alcybiadesa”);
 • R. R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

KLASA VII

LEKTURA OBOWIĄZKOWA:

 • Charles Dickens „Opowieść wigilijna”
 • Aleksander Fredro „Zemsta”;
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny I, V, VII, VIII;
 • Ignacy Krasicki „Żona modna”;
 • Adam Mickiewicz „Quo vadis”, „Latarnik”
 • Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 • H. Kleinbaum „Stowarzyszenie umarłych poetów”;
 • Adam Mickiewicz „Lilije”;

klasa 7

 • KLASA VIII

 •  Jan Kochanowski – wybrane fraszki

 • Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

 • Antoine de Saint Exupery „Mały Książe”

 • Juliusz Słowacki „Balladyna”

 • Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

 • Sławomir Mrożek „Artysta”

 • Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

 • Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze”(fragmenty), „Tędy i owędy”(wybrany fragment)

  LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA:

 • Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

 • Jarosław Iwaszkiewicz „Ikar”

 

 Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

§ 1.

 • Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika.
 • Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 • Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.
 • Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

§ 2.

 • Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodniczkach.
 • Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
 • Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej w roku szkolnym 2017/2018.
 • Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 7 września danego roku szkolnego.
 • Termin zwrotu podręcznika mija z dniem zakończenia zajęć dydaktycznych.
 • W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 5.
 • Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6 rozumie się przejście ucznia do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi formami nauki lub wychowania oraz przejście ucznia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3.

 • Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w § 2 ust. 4, uczniowie za pośrednictwem wychowawcy pobierają z biblioteki szkolnej podręczniki.
 • Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik.
 • Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

§ 4.

 • Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 • Zabrania się:
 • wyrywania kartek z podręcznika,
 • robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itd.,
 • sklejania kartek podręcznika,
 • brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
 • nacinania kartek nożyczkami.
 • Czynności, o których mowa w ust. 2 oznaczają uszkodzenie podręcznika.
 • Przez niszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

§ 5.

 • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
 • Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor szkoły.

§ 6.

 • Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor szkoły.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2016r.