Category Archives: Bez kategorii

WAŻNY KOMUNIKAT

DRODZY RODZICE !!

Informuję, iż w dniu 04 czerwca 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Supraśla w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie  wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Żłobka Samorządowego w Supraślu oraz wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina SupraślProszę Rodziców o zapoznanie się z przedmiotowym Zarządzeniem.

Placówka nasza będzie sprawować opiekę nad dziećmi w maksymalnej grupie 12 osób.

Rodziców zainteresowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi proszę o dostarczenie wskazanych w Zarządzeniu dokumentów obojga rodziców tj. zaświadczenia od pracodawcy oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Od dnia uruchomienia zajęć opiekuńczych w placówce wdrożone zostaną procedury w zakresie profilaktyki epidemiologicznej, które zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dziecka objętego opieką zostaną poinformowani o wyznaczonym nauczycielu sprawującym opiekę nad dzieckiem jak również o sali przedszkolnej, w której będą prowadzone zajęcia danej grupy.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Marta Kamieńska

Zarządzenie Burmistrza Supraśla

Oświadczenia-rodziców-ZSP Ogrodniczki

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Chociaż nie ma Was w szkole o Dniu Dziecka pamiętamy i najserdeczniejsze życzenia z tej okazji przesyłamy:

Kolorowych snów…
Uśmiechu od ucha do ucha…
Pięknych bajek na dobranoc…
Własnego pieska i kotka…
Co dzień nowych przygód…
Butów siedmiomilowych…
Gwiazdki z nieba…
Wspaniałych przyjaciół…
I wesołej rodzinki… dom

Dyrekcja , Nauczyciele oraz Obsługa ZSP w Ogrodniczkach

Odebrałam także prezenty od Pana Burmistrza Supraśla Radosław Dobrowolskiego, które będą Wam służyć jako pomoc dydaktyczna na różnego rodzaju zajęciach np. z programowania.

IMG_20200602_082557_resized_20200602_110428840

prezenty  na Dzień Dziecka z Urzędu Miejskiego w Supraślu

Zawsze możemy liczyć na Waszych kochanych Rodziców, którzy tym razem zakupili ławeczki do kącika relaksacyjnego na naszym szkolnym podwórku. Serdecznie dziękujemy!!!

IMG_20200527_081849_resized_20200602_115927855

Wiemy już, że nie powrócicie do szkoły w tym roku szkolnym, ale to wszystko ( i nie tylko)będzie czekać na Wasz powrót we wrześniu. Pozdrawiamy wszystkich uczniów, którzy wytrwale pracują podczas nauki zdalnej i życzymy celujących wyników na świadectwach szkolnych.

Biblioteka szkolna

ZWROT KSIĄŻEK i PODRĘCZNIKÓDO BIBLIOTEKI!

01.06.2020r – 15.06.2020r 

Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach:

Poniedziałek – 8.00-10.00

Wtorek – 8.00-10.00

Środa – 13.00-15.00

Czwartek – 13.00-15.00

Piątek- 10.00-13.00

Zasłoń usta i nos!

 Uczniowie wchodzą do szkoły bocznymi drzwiami (przy bibliotece).

W bibliotece może przebywać tylko 1 osoba.

Maria Górska

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. IV – VIII od 01.06.2020 r.

harmonogram2

Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. Uczniowie wchodzą wejściem bocznym w nowej części budynku. Przy wejściu  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Konieczna jest również zmiana obuwia.

Prosimy o zapoznanie się z wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

Harmonogram konsultacji dla uczniów kl. VIII – 25.05 – 29.05

Poniedziałek 25.05

12.00 – 13.00 – matematyka

13.00 – 14.00 – j. angielski

Piątek 29.05

10.00 – 11.00 – j. rosyjski

11.00 – 12.00 – j. polski

Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. Uczniowie wchodzą wejściem bocznym w nowej części budynku. Przy wejściu  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Konieczna jest również zmiana obuwia.

Prosimy o zapoznanie się z wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

Wznowienie zajęć specjalistycznych od 25.05 zgodnie z rozporządzeniem MEN

Bardzo prosimy rodziców zainteresowanych wznowieniem zajęć dodatkowych:

– zajęcia wyrównawcze;

– zajęcia z pedagogiem;

– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

– gimnastyka korekcyjna;

– TUS  i inne ;

o kontakt z sekretariatem szkoły i pozostawienie zgłoszenia. Nauczyciel prowadzący skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu zajęć.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ogrodniczkach w warunkach pandemii COVID – 19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA_ZSP_Ogrodniczki

Oświadczenia-rodziców-ZSP Ogrodniczki

Wytyczne

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół –_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

Wytyczne_GIS, MZ i MEN_dla_przedszkoli,_oddziałów_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form_wychowania_przedszkolnego_oraz_instytucji_opieki_nad_dziećmi_w_wieku_do_lat_3

 

Zmiana terminu konkursu KANGUR 2020

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur podjął decyzję o przeprowadzeniu Konkursu w tym roku w formie zdalnej poprzez platformę dzwonek.pl. W dniach 25-26.05. odbędzie się konkurs próbny, konkurs właściwy zaś w dn. 2-4.06. Szczegóły oraz loginy i hasła do indywidualnych kont uczniów przystępujących do konkursu zostały przesłane rodzicom uczestników za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Szkolny Koordynator Konkursu Hubert Anisimowicz

Zajęcia opiekuńcze klas I – III

Według wytycznych MEN od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W naszej szkole utrzymane zostaje nauczanie zdalne prowadzone przez wychowawców poszczególnych oddziałów. W szkole zapewniamy uczniom klas I – III zajęcia opiekuńcze. Uczniowie na terenie szkoły będą przybywać pod opieką nauczycieli świetlicy.

Prosimy rodziców, którzy chcieliby skorzystać z opieki świetlicowej o kontakt z sekretariatem szkoły i przekazanie informacji w jakich godzinach Państwa dziecko przebywałoby pod naszą opieką.

Na informacje od rodziców czekamy do środy 20.05 do godz. 15.00.

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć przekażemy w późniejszym terminie.

Krystyna Sadowska

Informacja o wznowieniu działalności przedszkola

87387847_2864794583582945_2832489472392691712_n

DRODZY RODZICE

Informuję, iż w dniu 06 maja 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Supraśla w sprawie  wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Żłobka Samorządowego w Supraślu oraz wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl. Proszę Rodziców o zapoznanie się z przedmiotowym Zarządzeniem.

Placówka nasza będzie sprawować opiekę nad ograniczoną liczbą dzieci – minimalna liczba dzieci to 10 osób. Maksymalna liczba dzieci – nie więcej niż 20% wszystkich dzieci w placówce wg stanu na dzień 01 marca 2020 r. z zastrzeżeniem ust. 2 Załącznik do Zarządzenia Nr RO.0050.1.38.2020.

Do dnia dzisiejszego w Ogrodniczkach nie zostało zgłoszone żadne dziecko. Placówka nasza rozpocznie działalność opiekuńczą w terminie późniejszym – od dnia, w którym minimalna liczba dzieci zostanie osiągnięta.

Rodziców zainteresowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi proszę o dostarczenie wskazanych w Zarządzeniu dokumentów obojga rodziców tj. zaświadczenia od pracodawcy oraz podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do wydanego Zarządzenia Burmistrza Supraśla. Komplet dokumentów, w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka składamy bezpośrednio w placówce.

Od dnia uruchomienia zajęć opiekuńczych w placówce wdrożone zostaną procedury w zakresie profilaktyki epidemiologicznej, które zostaną Państwu przekazane mailowo za pośrednictwem poczty oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Rodzice dziecka objętego opieką zostaną poinformowani o wyznaczonym nauczycielu sprawującym opiekę nad dzieckiem jak również o sali przedszkolnej, w której będą prowadzone zajęcia danej grupy.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Marta Kamieńska

 

Zarządzenie z załącznikami

Wytyczne GIS dla przedszkoli

wytycznegisimz