Harmonogram Uroczystości

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp. Imprezy, uroczystości, wydarzenia Termin  Odpowiedzialni
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 3 września 2018 r. Dyrektor, SU, wszyscy nauczyciele
2 Akcja „Sprzątanie świata” uzależniony od pogody,  Zespół klas I- III
3 Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej 12  października 2018 r Wychowawcy kl. III i V
4 Ślubowanie klasy I 26 października 2018r Wychowawca klasy I
5 Dyskoteka szkolna październik 2018r Wychowawcy klas IV- VIII, SU
6 Dzień Seniora w klubach (Ogrodniczki, Ciasne)  październik, listopad 2018r Nauczyciele świetlicy
7 Akademia z okazji Święta Niepodległości 12 listopada 2018r  Dyrektor, Klasa VI
8 Andrzejki- wróżby i dyskoteka listopada 2018r  SU, Wychowawca klasy II
9 ,,Pokaz szkolnych talentów”- eliminacje wstępne listopada 2018r Samorząd Uczniowski
10 Pasowanie przedszkolaka Listopad 2018r Wychowawca grupy 3,4- latków
11 Tydzień edukacji globalnej Listopad 2018r Samorząd Uczniowski
12 Jasełka  grudzień 2018r  Nauczyciele religii
13 Zimowa przerwa  świąteczna 23 grudnia 2018r-1 stycznia 2019r  
14 Dzień Babci i Dziadka styczeń 2019r  Wychowawcy klas
15 Choinka szkolna, ,,Pokaz szkolnych talentów”- finał styczeń 2019r Wszyscy nauczyciele
16 Apel wzorowego ucznia- podsumowanie pracy za I półrocze luty 2019r Dyrektor
17 Ferie zimowe 21 stycznia 2019r- 3 lutego 2019r  
18 Dyskoteka  Walentynkowa (ostatki) luty Wychowawcy klas, SU
19 Miesiąc zdrowia kwiecień 2019r Pedagog
20 Wiosenna przerwa świąteczna 19-23 kwietnia 2019r.  
21 Tydzień z książką maj 2019r Nauczyciel biblioteki
22 Dzień Ziemi kwiecień 2019r. Zespół klas IV- VII
23 Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  maj 2019r. Wychowawca klasy VIII
24 Dzień Patrona Szkoły drugi tydzień maja 2019r Dyrektor, SU
25 Dzień Rodziny czerwiec 2019r Wszyscy nauczyciele
26 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019r. Dyrektor, SU
27 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2019r.  

Na podstawie § 5 ust. 1, 2, i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodniczkach informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 listopada 2018r (piątek)
  2. 7 stycznia 2019r (poniedziałek)
  3. 15 kwietnia 2019r (poniedziałek)
  4. 16 kwietnia 2019r (wtorek)
  5. 17 kwietnia 2019r (środa)
  6. 29 kwietnia 2019r poniedziałek)
  7. 30 kwietnia 2019r (wtorek)
  8. 2 maja 2019r (czwartek)

W tych dniach nie ma obiadów oraz organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.