Harmonogram Uroczystości

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp. Imprezy, uroczystości, wydarzenia Termin  Odpowiedzialni
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 4 września 2017 r. Dyrektor, SU, wszyscy nauczyciele
2 Akcja „Sprzątanie świata” uzależniony od pogody,  Zespół klas I- III
3 Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej 13  października 2017r Wychowawcy kl. II, III i V
4 Ślubowanie klasy I 18 października 2017r Wychowawca klasy I
5 Dyskoteka szkolna październik 2017r Wychowawcy klas IV- VI, SU
6 Dzień Seniora w klubach (Ogrodniczki, Karakule, Ciasne)  październik, listopad 2017r Nauczyciele świetlicy
7 Akademia z okazji Święta Niepodległości 10 listopada 2017r.(kl.VI) Dyrektor, Klasa VI
8 Andrzejki- wróżby i dyskoteka listopada 2017r(kl.V)  SU, Wychowawca klasy III
9 ,,Pokaz szkolnych talentów”- eliminacje wstępne listopada 2017r Samorząd Uczniowski
10 Pasowanie przedszkolaka Listopad 2017r Wychowawca grupy 3,4- latków
11 Tydzień edukacji globalnej Listopad 2017r Samorząd Uczniowski
12 Jasełka 15 grudnia 2017r  Nauczyciele religii
13 Zimowa przerwa  świąteczna 23 grudnia 2017r-1 stycznia 2018r  
14 Dzień Babci i Dziadka styczeń 2018r  Wychowawcy klas
15 Choinka szkolna, ,,Pokaz szkolnych talentów”- finał styczeń 20017r Wszyscy nauczyciele
16 Apel wzorowego ucznia- podsumowanie pracy za I półrocze luty 2018r Dyrektor
17 Ferie zimowe 19 stycznia 2018r- 6 luty 2018r  
18 Dyskoteka  Walentynkowa (ostatki) luty Wychowawcy klas, SU
19 Miesiąc zdrowia Kwiecień 2018r pedagog
20 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2017r.  
21 Tydzień z książką maj 2018 r Nauczyciel biblioteki
22 Dzień Ziemi 22 kwietnia 2018r. Zespół klas IV- VII
23 Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 27 kwietnia 2018r.(kl.VII-IV) Wychowawca klasy V
24 Dzień Patrona Szkoły drugi tydzień maja 2018r Dyrektor, SU
25 Dzień Rodziny czerwiec 2018r Wszyscy nauczyciele
26 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018r. Dyrektor, SU
27 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.  

Na podstawie § 5 ust. 1, 2, i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodniczkach informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

– 8 stycznia 2018r

– 9 kwietnia 2018r

– 30 kwietnia 2018r

– 2 maja 2018r

 4 maja 2018r

– 1 czerwca 2018r

W tych dniach nie ma obiadów oraz organizowane są zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.