Kadra pedagogiczna

Rada  Pedagogiczna

ZSP w Ogrodniczkach

w roku szkolnym 2018/2019

dyrektor mgr Agnieszka Kamieńska

 

Imię i nazwisko

 

Nauczany przedmiot

mgr Monika Stepaniuk

wychowanie przedszkolne oddz. 4,5- latków, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Lisowska

wychowanie przedszkolne oddz. 6- latków, plastyka w kl. IV-VII, wychowawca świetlicy

mgr Justyna Gołub

wychowanie przedszkolne oddz. 3,4-latków, język angielski  w oddz. 3,4- latków oraz kl.I i II

mgr Joanna Fidziukiewicz

edukacja wczesnoszkolna w kl. II, zajęcia komputerowe w kl.II oraz zajęcia rozwijające

mgr Katarzyna Kmiecik

edukacja wczesnoszkolna kl. III,

mgr Marta Sztukowska

edukacja wczesnoszkolna kl. I, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Korniluk

geografia w kl. V, przyroda kl. IV, VI, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wychowawca świetlicy, wychowawca w kl. V

mgr Anna Hanna Kowalewska

język polski w kL. V-VIII, wychowawca kl.VIII

mgr Ewa Korzunowicz

matematyka kl. IV, VI-VIII

mgr Anna Gawełko

język angielski kl. IV-VIII, oddz.6 i 4,5-latków

mgr Małgorzata Muszyńska- Garstka

biologia, geografia w kl. VII i VIII, wychowawca świetlicy, 

mgr Katarzyna Bielicka

muzyka, rytmika w przedszkolu, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Ozimko

 historia, WOS, j. rosyjski

mgr Krystyna Garkowska

j. polski w kl.IV, j.angielski w kl.III

mgr Anna Chrzanowska- Kornacka

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, technika w kl. IV-VI 

mgr Bożena Filipczuk

matematyka w kl.V, informatyka w kl. I, III- VIII, wychowawca świetlicy, wychowawca kl.VII, doradztwo zawodowe

mgr Agnieszka Gierszyn- Świrydowicz

religia katolicka, wychowawca świetlicy

mgr Maria Ptaszyńska

religia prawosławna, logopedia

mgr Elżbieta Suchocka

wychowanie do życia w rodzinie w kL.IV- VIII

mgr Anna Przybysz

chemia w kl.VII i VIII

mgr Krystyna Sadowska

fizyka w kl.VII i VIII

mgr Urszula Bach- Pieńkowska

pedagog, wychowawca świetlicy, zajęcia TUS

mgr Anna Giełażyn

 zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VI, nauczyciel wspomagający, zajęcia TUS

mgr Maria Górska

biblioteka, wychowawca świetlicy,  pełniąca obowiązki podczas nieobecności dyrektora