Ogłoszenia

 ***********************************************************************************************************************************************

Serdecznie zapraszamy 18 września  2019 r. ( środa) o godz. 17:00 na zebranie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Zebranie ogólne z rodzicami odbędzie się na sali gimnastycznej. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

 ***********************************************************************************************************************************************

Dyżur Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Marta Kamieńska pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

Dyżur Wicedyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Sadowska pełni dyżur w każdą środę w godz. 15:00 – 17:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

      *****************************************************************************************************************************************************************************

Godziny pracy szkolnego sekretariatu :

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30
WTOREK                     7:30 – 15:30
ŚRODA                        9:00 – 17:00
CZWARTEK                 7:30 – 15:30
PIĄTEK                        7:30 – 15:30

*****************************************************************************************************************************************************************************

  • Obiady uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w roku szkolnym 2019/2020 dostarczać będzie firma Zakład Usług Cateringowych RODZINNY Krystian Topór, ul. Proletariacka 11, 15-449 Białystok.
  • Obiady będą wydawane od 9 września 2019 r. do 24 czerwca 2020 r. z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych
  • Cena obiadu ponoszona przez ucznia:

zupa + pieczywo 0,60 zł brutto

zupa + drugie danie 3,20 zł brutto

 

DO POBRANIA: 

Karta zapisu na obiady
Karta rezygnacji z obiadów


****************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!!!

ZA LISTOPAD

ZA OBIADY PŁACIMY:

ZUPA 11,40 zł (19 dni x 0,60 zł)

ZUPA + II DANIE –60,80 zł (19 dni x 3,20 zł)

(Obiady w dniach: 04,05,06,07,08,12,13 14,15, 18, 19,20,21,22, 25, 26,27,28,29 listopada 2019 r.

.)

Opłatę wnosimy w dniach

23-31 października 2019 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!! 

wpłata obiady