Ogłoszenia

 ************************************************************************************************************************************************

Dyżur Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2020/2021 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Marta Kamieńska pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

Dyżur Wicedyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2020/2021 Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Sadowska pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 15:30 – 17:30 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

      *****************************************************************************************************************************************************************************

Godziny pracy szkolnego sekretariatu :

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30

WTOREK                     7:30 – 15:30

ŚRODA                        7:30 – 17:00

CZWARTEK                 7:30 – 15:30

PIĄTEK                        7:30 – 15:30

*****************************************************************************************************************************************************************************
  • Obiady uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w roku szkolnym 2020/2021 dostarczać będzie firma Rewolucja- usługi cateringowe Elżbieta Walicka, ul. Piaskowa 4 , 18-100 Łapy.
  • Obiady będą wydawane od 7 września 2020 r. do 23 czerwca 2021 r.(szkoła), oraz 07 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. oraz 01-31 sierpnia 2021r. (przedszkole) z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych
  • Cena obiadu ponoszona przez ucznia:
 
  • zupa + pieczywo 1,50 zł brutto
  • zupa + drugie danie 4,00 zł brutto
  • śniadanie+ obiad+podwieczorek  7,00 zł brutto (przedszkole)
     

 

****************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!!!

ZA WRZESIEŃ

ZA OBIADY PŁACIMY:

PRZEDSZKOLE (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK)  126 zł (18 dni x 7,00 zł)

ZUPA27,00 (18 dni x 1,50 zł)

ZUPA + II DANIE –72,00  (18 dni x 4,00 zł)

(Obiady w dniach:07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 września 2020 r.)

Opłatę wnosimy w dniach

02-14.09. 2020 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!! 

wpłata obiady