Ogłoszenia

WARSZTATY KALIGRAFICZNE

Fundacja Majuskuła wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach realizują projekt Warsztaty kaligraficzne dla dzieci i młodzieży”. Warsztaty prowadzone będą do listopada 2018 r. dla 24 uczniów z kl. IV-VI podzielonych na 6-osobowe grupy. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Okres realizacji zajęć: 24.09.2018 – 30.11.2018
Plakat kaligrafia

 ***********************************************************************************************************************************************

„SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach” – PROJEKT

Fundacja Majuskuła wraz z Towarzystwem Przyrodniczym Dubelt realizują projekt „Szkoła równych szans – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach”.

W ramach projektu przewidziane są:
– zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przyrody dla uczniów młodszych
– zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością
– zajęcia socjoterapeutyczne z elementami TZA
– zajęcia logopedyczne
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia dodatkowe z matematyki, języka angielskiego i przyrody dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– warsztaty z kreatywności dla wszystkich uczestników projektu.
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Plakat

 ***********************************************************************************************************************************************

DYŻUR DYREKTORA SZKOŁY

W roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Marta Kamieńska pełni dyżur w każdy
czwartek w godz. 10:00 – 12:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

 

      *****************************************************************************************************************************************************************************

Godziny pracy szkolnego sekretariatu :

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30
WTOREK                     7:30 – 15:30
ŚRODA                        9:00 – 17:00
CZWARTEK                7:30 – 15:30
PIĄTEK                        7:30 – 15:30

*****************************************************************************************************************************************************************************

  • Obiady uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w roku szkolnym 2017/2018 dostarczać będzie firma PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszyński, ul. Jarzębinowa 2A lok. 1, 15-793 Białystok.
  • Obiady będą wydawane od 10 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych
  • Cena obiadu ponoszona przez ucznia:

zupa + pieczywo 0,95 zł brutto

zupa + drugie danie 3,10 zł brutto

 

DO POBRANIA: 

Karta zapisu na obiady


****************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!!!

ZA PAŹDZIERNIK

ZA OBIADY  PŁACIMY:

ZUPA 21,85 zł (23 dni x 0,95 zł)

ZUPA + II DANIE – 71,30 zł (23 dni x 3,10 zł)

(Obiady w dniach: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 października 2018 r.)

Opłatę wnosimy w dniach:

24 – 28 września 2018 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!! 

wpłata obiady