Ogłoszenia

 ************************************************************************************************************************************************

Dyżur Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Szkoły Pani Agnieszka Marta Kamieńska pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

Dyżur Wicedyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Sadowska pełni dyżur w każdą środę w godz. 15:00 – 17:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.

      *****************************************************************************************************************************************************************************

Godziny pracy szkolnego sekretariatu :

PONIEDZIAŁEK          7:30 – 15:30 WTOREK                     7:30 – 15:30 ŚRODA                        7:30 – 17:00 CZWARTEK                 7:30 – 15:30 PIĄTEK                        7:30 – 15:30

*****************************************************************************************************************************************************************************
  • Obiady uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodniczkach, w roku szkolnym 2019/2020 dostarczać będzie firma Zakład Usług Cateringowych RODZINNY Krystian Topór, ul. Proletariacka 11, 15-449 Białystok.
  • Obiady będą wydawane od 9 września 2019 r. do 24 czerwca 2020 r. z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych
  • Cena obiadu ponoszona przez ucznia:
zupa + pieczywo 0,60 zł brutto zupa + drugie danie 3,20 zł brutto DO POBRANIA:  Karta zapisu na obiady Karta rezygnacji z obiadów

****************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!!!!!

ZA MARZEC

ZA OBIADY PŁACIMY:

ZUPA13,20 (22 dni x 0,60 zł)

ZUPA + II DANIE –70,40 zł (22 dni x 3,20 zł)

(Obiady w dniach:02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30,31 marca 2020 r.)

Opłatę wnosimy w dniach

24-28 lutego 2020 r.

Wpłaty za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Brak wpłaty w wyznaczonym przez szkołę terminie oznacza rezygnację  z obiadów i powoduje skreślenie z listy obiadowej!!! 

wpłata obiady