Mamy pierwszego Laureata.

Mamy pierwszego Laureata.

I laureat Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody oraz finalista Rejonowego Konkursu z J. polskiego - Marcin Tatarczuk

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Pasowanie przedszkolaków

Pasowanie przedszkolaków

To bardzo uroczysta chwila w naszym przedszkolu.

Odebraliśmy rowery.

Odebraliśmy rowery.

Od września 2015r. w naszej szkole działa jedyna na Podlasiu szkółka kolarska.

 

WYNIKI KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2020

W tym roku przebieg Kangura był wyjątkowy ze względu na zawieszenie zajęć w szkole spowodowane koronawirusem. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i cieszymy się, że pomimo utrudnień przystąpili do konkursu! Miło jest mi poinformować, że trzech uczniów naszej szkoły zdobyło w tym roku wyróżnienia! Są to Aleksandra Filipczuk i Jan Marek Sadowski z kl. V oraz Jan Klemens Chrzanowski z kl. VIII. Gratulacje! Nagrody za uczestnictwo i wyróżnienia uczniowie będą mogli odebrać na zakończeniu roku wraz ze świadectwami.

Szkolny Koordynator Konkursu Hubert Anisimowicz

Informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie i Rodzice klasy VIII Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku odbywa się pod adresem: https://bialystok.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html Aktualną ofertą edukacyjną znajdziemy na stronie: https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Programowanie od podstaw

photon3

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym z Politechniki Białostockiej został nam użyczony kolejny sprzęt w ramach projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1 - 3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego" w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dostaliśmy do użytkowania 8 tabletów oraz kolejnego interaktywnego robota edukacyjnego Photon. Zestawy uatrakcyjnią zajęcia programowania w klasach 1 - 3.

W imieniu uczniów - dziękujemy!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zakończenie

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. Zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice musieli odnaleźć się w nowej sytuacji. Na szczęście wszystkim udało się to bardzo dobrze i dotarliśmy do końca! W związku z tym, że tegoroczny rok szkolny jest wyjątkowy dla wszystkich, wyjątkowe będzie również zakończenie.

W dniu 26 czerwca 2020r. zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami w czasie, których zostaną rozdane świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Spotkania odbędą się w godzinach podanych w harmonogramie w altanie na podwórzu szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

Istnieje również możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniu 29.06.2020 w sekretariacie szkoły.

Harmonogram:

koniec roku

Zakończenie roku w Przedszkolu:

Przedszkolaki wraz z rodzicami zapraszamy po odbiór dyplomów w dniu 30 czerwca 2020 r.

Pani Katarzyna Lisowska - grupa 3 - 4 latków - będzie czekać na Państwa przy wejściu od strony przedszkola w godzinach 9.00 - 12.00.

Pani Justyna Gołub - grupa 4 - 5 latków - wejście główne - 9.00 - 12.00.

Pani Monika Stepaniuk - zerówka - wejście od strony nowej części szkoły - 9.00 - 12.00.

W pozostałych dniach dyplomy będą do odebrania w Sekretariacie szkoły.

Zapraszamy serdecznie!

UWAGA!!!

Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Egzamin na kartę rowerową

KARTA ROWEROWA

OBRAZ

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną test oraz egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ zostaje przeniesiony na wrzesień 2020/2021.

Koordynator:

Justyna Piekarska

 

Tuż przed egzaminem

Drogi Ósmoklasisto!

W dniach 16 - 18 czerwca przystąpisz do egzaminów. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Chcemy Ci przypomnieć najważniejsze zasady:

 • Pamietaj! Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W dniu egzaminu bądź w szkole o wyznaczonej porze. Nauczyciele będą na Ciebie czekać od 8.30.
 • Potrzebujesz dokumentu z nr pesel, który potwierdzi Twoją tożsamość!!!
 • Rodzic nie może wejść z Tobą na teren szkoły.
 • Telefon komórkowy, smartwatch i inne gadżety elektroniczne pozostaw w domu. Nie przydadzą ci się na egzaminie a wręcz ich posiadanie w sali egzaminacyjnej może spowodować unieważnienie Twojego egzaminu.
 • Miej ze sobą długopisy nieścieralne z czarnym atramentem (najlepiej kilka).
 • Na matematykę potrzebujesz również linijki.
 • Możesz mieć również wodę, którą postawisz na podłodze przy stoliku.
 • Przed wejściem do szkoły włóż maseczkę lub przyłbicę, możesz ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
 • Wejdź do szkoły wejściem w nowej części szkoły, zdezynfekuj ręce i udaj się bezpośrednio do sali w której będziesz zdawać egzamin.
 • Egzamin odbywa się w dwóch salach - D10 i D7, na liście sprawdzisz w której sali zdajesz.
 • Musisz zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: - podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie, - wychodzisz do toalety; - podchodzi do Ciebie nauczyciel, gdy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
 • W sali oczekuje na Ciebie przewodniczący komisji, wylosuje Ci numer stolika przy którym będziesz zdawał egzamin oraz wskaże Ci odpowiedni stolik.
 • O godz. 9:00 otrzymasz arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący komisji poinformuje cię o czynnościach organizacyjnych, które masz obowiązek wykonać: - sprawdzić, czy wszystkie strony arkusza są zszyte kolejno i nie są wybrakowane, - wpisać nr PESEL w wyznaczonym miejscu na arkuszu (spisz nr pesel z dokumentu by się nie pomylić!), - nakleić nalepki kodowe w odpowiednich miejscach na arkuszu, - zgłosić nauczycielowi nadzorującemu wady arkusza i błędy w nr PESEL na naklejkach kodowych.
 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza i zgodnie z tym postępuj przy zaznaczaniu odpowiedzi, zmianie odpowiedzi, nanoszeniu odpowiedzi na karcie kodowej itp.
 • Czas na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego jest liczony od wykonania czynności organizacyjnych.
 • Przewodniczący zapisze na tablicy godzinę rozpoczęcia rozwiązywania i godzinę zakończenia pracy z arkuszem.
 • Standardowo egzamin trwa: - język polski 120 minut (16.06) - matematyka 100 minut (17.06) - język angielski/rosyjski  90 minut (18.06) Jeśli masz wydłużony czas Twój egzamin będzie odpowiednio dłuższy - zgodnie z ustaleniami.
 • Na 10 minut przed upływem czasu przewodniczący poinformuje Cię o tym. Jest to czas do przeniesienia odpowiedzi zadań zamkniętych na kartę kodową. Po upływie czasu masz dodatkowe 5 minut na kontynuowanie tej czynności, ale nie na rozwiązywanie zadań.
 • Po zakończeniu pisania egzaminu zamykasz arkusz, odkładasz na brzeg stolika i czekasz na nauczyciela nadzorującego egzamin, który sprawdzi czy twoje odpowiedzi są przeniesione na kartę kodową a następnie pozwoli ci opuścić salę.
 • Jeżeli ukończysz pracę z arkuszem przed czasem, pamiętaj, że możesz opuścić salę za zgodą nauczyciela nadzorującego najpóźniej na 15 minut przed upływem czasu właściwego.
 • Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 • Pracuj w skupieniu, pisz starannie, nie zniechęcaj się podczas pisania egzaminu. Na pewno dasz radę i jesteś dobrze przygotowany. Opanuj stres i daj z siebie wszystko! Wierzymy w Ciebie!

🍀Powodzenia!!!

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

101790008_3319890154722278_8407236510113333248_o

Zarządzenie Burmistrza Supraśla

DRODZY RODZICE

Informuję, iż w dniu 09 czerwca 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Supraśla w sprawie  wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Żłobka Samorządowego w Supraślu oraz wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina SupraślProszę Rodziców o zapoznanie się z przedmiotowym Zarządzeniem.

Zarządzenie Burmistrza Supraśla

Ogłoszenie – zamówienie na usługi społeczne – Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Projekt umowy Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi Załącznik nr 7 Wykaz usług Załącznik nr 8 Jadłospis obiadów Załącznik nr 9 Jadłospis śniadanie Załącznik nr 10 Jadłospis podwieczorków

V Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego

dyplom.1 20200604_142134- 2dyplom.2

        W marcu dwoje naszych uczniów, Karolina Masłowska oraz Tomasz Jendruczyk, wzięli udział w etapie rejonowym V Powiatowego Dyktanda z Języka Angielskiego organizowanego przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Zadanie nie było łatwe, bowiem nasi uczniowie stanęli w szranki z uczniami szkół ponadpodstawowych! I należą im się ogromne brawa, gdyż doskonale sobie poradzili. Otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja o ustalonych dniach wolnych

Szanowni Państwo przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 28 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że dzień 12 czerwca 2020r(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole na podstawie  § 5 ust. 1, 2, i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dodatkowymi dniami wolnymi są także dni, przeznaczone na egzamin ósmoklasisty tj.16,17,18 czerwca 2020r oraz piątek po egzaminach- 19 czerwca 2020r. W tych dniach nie będzie prowadzone nauczanie zdalne. ( nauczyciele przydzieleni są do pracy w komisjach egzaminacyjnych)

Jeśli w tych dniach jest potrzebna opieka na świetlicy, proszę o zgłoszenie uczniów w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli świetlicy.

Do dnia 25 czerwca 2020 w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz konsultacje według zasad określonych w poprzedniej informacji. W dniu 26 czerwca 2020 odbędzie się zakończenie roku szkolnego. O formie zakończenia roku poinformujemy w późniejszym terminie.

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Marta Kamieńska