Rekrutacja

REKRUTACJA 2018/2019

Zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 w terminach określonych poniżej w załącznikach do Zarządzenia Burmistrza Supraśla.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 01.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

Wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 05.03.2018 r. do 13.04.2018 r.

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach.

Wnioski do pobrania od 01.03.2018 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji

Uchwała kryteria rekrutacji I SP

Uchwała kryteria rekrutacji przedszkole

Wniosek o przyjęcie do 3-4 latków

Wniosek o przyjęcie do 5-latków

Wniosek o przyjęcie do 6-latków

Zgłoszenie do I klasy dziecka z obwodu

Wniosek o przyjęcie do klasy I spoza obwodu