Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2017/2018

PRZEWODNICZĄCY SU: Maja Sadowska
I-wszy ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Aleksandra Onoszko
II-gi ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Julian Ostaszewski

 OPIEKUN SU: Anna Chrzanowska – Kornacka
ZASTĘPCA OPIEKUNA SU: Małgorzata Muszyńska – Garstka

 SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  im. Ochotniczych Straży Pożarnych
w OGRODNICZKACH
I ZMIANA
CHORĄŻY– Maciej Popławski
ASYSTA– Katarzyna Sieńko, Aleksandra Świrydowicz
II ZMIANA
CHORĄŻY–Mikołaj Onoszko
ASYSTA– Natalia Brańska, Natalia Piech

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018 będzie  polegać  na:

– dbaniu o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
– poznaniu przez dzieci swoich praw i obowiązków
– tworzeniu silnej więzi między uczniami
– pielęgnowaniu  tradycji polskich
– rozwijaniu zainteresowań naukowych, artystycznych, sportowych
– przestrzeganiu zasad dobrego zachowania w szkole i poza nią
– budowaniu poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

I semestr 2017/2018

Wrzesień:
– pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego
– przedstawienie planu pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018
– przygotowania do wyborów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego- organizowanie kampanii wyborczej

Październik:
– losowanie „szczęśliwego numerka”
– wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego- zliczanie głosów, ogłoszenie wyników
– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Nauczyciela
– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji ślubowania kl. I
– organizacja dyskoteki szkolnej IV – VII
– udział w akcji „czytamy maluchom”
– pomoc w przygotowaniu Obchodów Dni Seniora

Listopad:
– zbiórka nakrętek dla dziecka z porażeniem mózgowym na rehabilitację,
– akcja – segregacja : przypomnienie poszczególnym klasom o zasadach segregacji śmieci
– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Święta  Niepodległości
– przygotowanie dyskoteki andrzejkowej
– objęcie opieką uczniów mających problemy z nauką – pomoc koleżeńska

Grudzień:
– współpraca przy konkurach bożonarodzeniowych (wiersze o  Mikołaju, ozdoby choinkowe, śpiew kolęd)
– pomoc w organizacji szkolnego konkursu talentów- przesłuchania
– organizacja przy współpracy ze świetlicą szkolną  kiermaszu świątecznego
– pomoc w przygotowaniu jasełek szkolnych

Styczeń:
– udział w akcji „GÓRA GROSZA”
– pomoc w organizacji finału szkolnego konkursu talentów z dyskoteką choinkową

II semestr 2017/2018

Luty:

– organizacja dyskoteki walentynkowej

– podsumowanie akcji: „Góra grosza”

Marzec:

– podsumowanie akcji „Nakrętki dla Mileny”

– przeprowadzenie akcji „Ważymy plecaki”

– organizacja przy współpracy ze świetlicą szkolną  kiermaszu świątecznego

Kwiecień:

– pomoc w organizacji miesiąca zdrowia i projekcie „Trzymaj Formę”

– pomoc w Dniu Ziemi

– podsumowanie akcji „Ważymy plecaki” – gazetka szkolna

Maj:

– pomoc w organizacji Tygodnia z książką

– pomoc w przygotowaniu Dnia Patrona Szkoły

– objęcie opieką uczniów mających problemy z nauką – pomoc koleżeńska

Czerwiec:

– pomoc w organizacji Dnia Rodziny