Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2018/2019

PRZEWODNICZĄCY SU: Maja Sadowska

I-wszy ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Jan Sadowski

II-gi ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU: Aleksandra Onoszko

 OPIEKUN SU: Anna Chrzanowska – Kornacka

ZASTĘPCA OPIEKUNA SU: Katarzyna Bielicka

 SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  im. Ochotniczych Straży Pożarnych

w OGRODNICZKACH

I ZMIANA

CHORĄŻY– Maciej Popławski

ASYSTA– Katarzyna Sieńko, Natalia Brańska

II ZMIANA

CHORĄŻY–Mikołaj Onoszko

ASYSTA–Natalia Piech, Aleksandra Świrydowicz

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019 będzie  polegać  na:

– dbaniu o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole

– poznaniu przez dzieci swoich praw i obowiązków

– tworzeniu silnej więzi między uczniami

– pielęgnowaniu  tradycji polskich

– rozwijaniu zainteresowań naukowych, artystycznych, sportowych

– przestrzeganiu zasad dobrego zachowania w szkole i poza nią

– budowaniu poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji

II semestr 2018/2019

Luty:

‒ organizacja Dnia Świętego Walentego

– organizacja dyskoteki walentynkowej

Marzec:

– organizacja przy współpracy ze świetlicą szkolną  kiermaszu świątecznego

Kwiecień:

– pomoc w organizacji Miesiąca Zdrowia

– pomoc w Dniu Ziemi

Maj:

– pomoc w przygotowaniu Dnia Patrona Szkoły

– objęcie opieką uczniów mających problemy z nauką – pomoc koleżeńska

Czerwiec:

– pomoc w organizacji Dnia Rodziny

‒ pomoc w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019

I semestr 2018/2019

Wrzesień:

– pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego

– przedstawienie planu pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

– przygotowania do wyborów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego- organizowanie kampanii wyborczej

Październik:

– wznowienie losowania „szczęśliwego numerka”

– wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego- zliczanie głosów, ogłoszenie wyników

– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Ślubowania kl. I

– pomoc w przygotowaniu Obchodów Dni Seniora

Listopad:

– zbiórka nakrętek

– akcja – segregacja : przypomnienie poszczególnym klasom o zasadach segregacji śmieci

– pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Święta  Niepodległości

– przygotowanie dyskoteki andrzejkowej

– objęcie opieką uczniów mających problemy z nauką – pomoc koleżeńska

Grudzień:

– współpraca przy konkurach bożonarodzeniowych

– pomoc w organizacji szkolnego konkursu talentów- przesłuchania

– organizacja przy współpracy ze świetlicą szkolną  kiermaszu świątecznego

– pomoc w przygotowaniu Jasełek szkolnych

Styczeń:

– udział w akcji „GÓRA GROSZA”

– pomoc w Dniu Babci i Dziadka

– pomoc w  Choince szkolnej i pokazie szkolnych talentów

– wsparcie w apelu wzorowego ucznia – podsumowania pracy za I półrocze