Monthly Archives: Sierpień 2016

Zapisy na gimnastykę korekcyjną

Informacja o zapisach na gimnastykę korekcyjną na rok szkolny 2016/2017

Kwalifikacja na gimnastykę korekcyjną w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub bilansu w książeczce zdrowia. Uczniowie kwalifikujący się na gimnastykę korekcyjną proszeni są o dostarczenie zaświadczeń wychowawcy klas.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Wszystkich uczniów oraz przedszkolaków wraz z rodzicami i opiekunami zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2016 r. o godzinie 9.00

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. dot. zapytania ofertowego z dn. 25.07.2016

Zmiana zapytania ofertowego

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

( dotyczy przygotowania i dostawy obiadów (catering)  do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2016/2017). 

W związku z błędnym podaniem gramatury posiłków, zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego(w załączeniu):

zmiana zapytania ofertowego