Informacje o projekcie

Od lutego 2017 r. do 31.01.2018 r. ( II semestr roku szkolnego 2016/2017 i I semestr roku szkolnego 2017/2018) będzie realizowany w naszej szkole projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą “Wyprawa po wiedzę – wsparcie uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach”. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:

– dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ( 4 grupy 4-os., kl. I-III, IV, V, VI)

– dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego ( 6 grup 4-8 os., kl. I, II, III, IV, V, VI)

– zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki ( 4 grupy 4-os., kl. I-III, IV, V, VI)

– zajęcia rozwijające z j. angielskiego ( 2 grupy 4-os., kl. IV,V)

– zajęcia rozwijające z informatyki ( 4 grupy 4-8 os., kl. I-III, IV, V, VI)

– koło przyrodnicze ( 4 grupy 7-8 os., kl.I-III, IV, V,VI)

– zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki ( 4 grupy 8 os., kl. I-III, IV,V,VI)

– warsztaty z kreatywności, innowacyjności, inicjatywności, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej – obowiązkowo dla wszystkich uczestników projektu

– zajęcia socjoterapeutyczne – 5 osób, na podstawie posiadanych orzeczeń/opinii.

Od września 2017 r. realizowane będą również zajęcia – Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – dla uczestników proj. – uczniów obecnej kl. VI.

Do projektu zostanie przyjętych łącznie 62 uczniów, którzy przejdą przez proces rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny dostarczyć w terminie do 09.02.2017 r.  do sekretariatu szkoły podpisany zestaw dokumentacji rekrutacyjnej, na który składają się:

– wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny;

– podpisany Regulamin projektu.

Dokumenty do pobrania jako załącznik poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Uczniowie, którzy rozpoczęli udział w projekcie mają obowiązek ukończyć go, co wiąże się z kontynuacją nauki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2017/2018.

Ponadto w związku z dużą ilością godzin do zrealizowania w ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć także w soboty.


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips