Monthly Archives: marzec 2020

Rodzic jako doradca

Zapraszam do zapoznania się materiałami przygotowanymi przez białostocką Akademię Rodziny oraz Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego oraz B, które mogą pomóc Rodzicom jako doradcom swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.
Link do strony:
http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci/813/rodzic-jako-doradca-swojego-dziecka-przy-wyborze-szkoly-/

Bożena Filipczuk

Nauczanie zdalne- komunikat

Drodzy Rodzice, Opiekunowie oraz kochani Uczniowie,

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz aktywnej współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność.

Będziemy  w dalszym ciągu realizować nauczanie zdalne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli. W dniu  wczorajszym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r, na zdalnym zebraniu Rady Pedagogicznej, został ustalony i zatwierdzony tygodniowy plan zajęć oraz zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

ogólny plan lekcji – nauczanie zdalne

plan lekcji poszczególnych klas

Do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

– wykorzystana będzie platforma GoogleClassroom i komunikator zoom.us.

Dozwolone są także wszystkie dotychczasowe, wypracowane formy kontaktu z nauczycielami.

Zapewniam, iż dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu wspierać uczniów w edukacji oraz zachować ciągłość nauczania. W razie potrzeby będziemy służyć pomocą. Proszę wszelkie propozycje oraz uwagi zgłaszać do wychowawców klas.

Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, życzliwość oraz wzajemną współpracę. Życzę wszystkim dużo zdrowia oraz przyjemnych chwil spędzonych z najbliższą rodziną, w tym bardzo trudnym czasie dla nas wszystkich. Niech to będzie bardzo dobrze wykorzystany czas.

Agnieszka Kamieńska

Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach

Kształcenie na odległość – poradnik

Znalezione obrazy dla zapytania: kształcenie na odległość poradnik dla szkół pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Drogi Uczniu!

Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły organizuje cały proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowują dla Ciebie materiały i aktywności. To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą (np. telefonicznie) – poinformuj ją o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,

b. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy,

c. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,

d. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,

e. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,

f. jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

a. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,

b. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,

c. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,

d. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,

e. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

a. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,

b. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,

c. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

8. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

Drodzy Rodzice!

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia. Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły. Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

10.Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

11.Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakietyedukacyjne

12.Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

13.Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice,

przypominamy  o rekrutacji uzupełniającej do przedszkola i szkoły zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza. Wszelka dodatkowa dokumentacja znajduje się w zakładce REKRUTACJA. Osoby zainteresowane proszę o zapoznanie.

Agnieszka Kamieńska

Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach

Informacja z biblioteki

„Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.”

Stanisław Konarski

Na naszej stronie internetowej w zakładce biblioteka uczniowie mogą skorzystać z bibliotek cyfrowych i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków. Zapraszam do korzystania.

Maria Górska

Ulotka informacyjna

na-stronkena-stronke1

W domu się nie nudzimy, wiosnę zaprosimy

wiosna

 

Drodzy uczniowie i rodzice. Dziś w naszej szkole miał być obchodzony Pierwszy Dzień Wiosny. Nie rezygnujemy, będziemy witać wiosnę w domu. Podzielcie się z nami pracami plastycznymi lub zdjęciami na przebranie, potrawe, itp. – puśćmy wodze kreatywności! “W domu się nie nudzimy, wiosnę zaprosimy”! Proponujemy aby to była praca rodzinna. Życzymy ciekawych pomysłów i miłego wiosennego spędzania czasu w gronie najbliższych. Wasze prace umieścimy w galerii na naszej stronie internetowej. Prace do wykonania dla chętnych, przesyłamy do wychowawców. Na prace czekamy całą wiosnę, ale im szybciej tym lepiej! 🙂

 Dyrekcja i nauczyciele ZS-P w Ogrodniczkach. Udanej zabawy! 🙂

 90295129_3093292587375812_3803609576910094336_nResized_20200320_122747 Resized_20200320_120004 Resized_20200320_120348

 

90715681_2622440161200263_1202252266313089024_n 90488830_821966078289174_5104399821901398016_n 90502625_535232847128349_1886952147300384768_n90308479_1591604700993207_3455295314116739072_n

 

IMG_20200320_16160920200316_15105590308476_656763285090709_7098471163688386560_n90460812_668895893935068_7791227557214420992_n90553732_233079921413209_5024486805693530112_n90594391_539875170290918_82072895131484160_n90610205_242829496887402_7921833999402532864_n90618755_235399840841120_7180256970320904192_n90714886_3097456877007092_5627022974465867776_n90819837_530281751239653_4060794928718938112_n90438094_598875114303119_1507669791618367488_n90523410_2281985382111140_6860387064748179456_nIMG_20200322_181838IMG_20200322_112352547

90470482_1597778227065323_7002466700318736384_n 90502620_647698779398918_3776529606245351424_n 90527925_349321439328174_8335021436804530176_n 90618050_796608177497114_2891344525941276672_n90815004_2582954768585205_2493668268439502848_n90826193_1244511745758352_9020110235670413312_n91200362_225469635505969_1881096053881569280_nc73bf8bb-3ece-4aed-9ee1-4c0b19b4fa90IMG_20200320_15462890557741_212320506780378_8667739694093565952_nIMG_20200324_122500_190920035_215118896239465_1654239184136699904_n20200323_1133251585080279172-42059325891377622_740578999810297_7322137693071081472_n20200401_124055

 

Zmiana terminu konkursu KANGUR 2020

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach Konkurs Kangur Matematyczny został przeniesiony z 19.03.2020 r. na 16.04.2020 r.

Szkolny Koordynator Konkursu Hubert Anisimowicz

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostaje  czasowo ograniczone. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Proszę Rodziców  i  Uczniów o zapoznanie  się z  komunikatem MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Ważne aby dzieci w tych dniach pozostały w domach pod Państwa nadzorem i bezwzględnie unikały miejsc gdzie są duże skupiska ludzi (np. sklepy, komunikacja publiczna, centra handlowe). Zaleca się również unikania bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami.

Dyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Marta Kamieńska

Przedszkolaki w BTL

DSC_002955c54bd7aba9e_p

 

3 marca nasze najmłodsze ,,Sówki” i ,,Biedroneczki” wyjeżdżały do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl ,, Pan Brzuchatek”. Już po wejściu do teatru dzieci zostały  zaproszone do wspólnej zabawy, pomagały aktorom budować dom , wnosząc na salę jego elementy. Dzieci  uczestniczyły w przedstawieniu, pomagając głównemu bohaterowi Brzuchatkowi szukać zguby , gdyż uświadomił sobie , że ma wspaniały dom lecz czegoś mu brakuje , że brakuje mu….apetytu. Mali widzowie aktywnie włączyli się w poszukiwania,  zaglądając do piwnicy pod sceną , do skrytek umieszczonych w podłodze. Ze strychu zabawiał przedszkolaki przesympatyczny pająk. Pogoda tego dnia dopisała, Białystok powitał nas wiosennie , korzystając z okazji i wolnego czasu odbyliśmy też sapcer podziwiając gmach opery i budzacą się do życia przyrodę.

Katarzyna Lisowska


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips
anak sma cina montok abby submissive cuckolds aunty new photos Indian shop sex videos alexis texas strap on Stepmom and not his business stepson 30 Hot sexy xnxx big round boobs girl hardcore sex in office saree xxx Bound olivia berzinc Mother and daughter gang bang xvideos com videos de youporn hindi xxx video movie lana rose xxx turque amateur screat bf indian aunty gang bang sex hot water girl boy xxxx nurse and d How to fuck an older woman tamilnadu sex adriana chechik black 3d shamale gilrl