Monthly Archives: Lipiec 2020

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zapraszamy absolwentów szkoły po odbiór Zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca br. w godz. 13.00 do 14.00 w Sekretariacie szkoły.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail). Kontakt w Sekretariacie.

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Przed wejściem do budynku absolwentom mierzona będzie temperatura. Przy wejściu  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Prosimy o zasłanianie ust i nosa.

Absolwenci – Przypominamy najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

  1. a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

ALBO

  1. b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

Ogłoszenie o zamówieniu

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Supraślu zostało opublikowane ogłoszenie „Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa obiadów do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach w roku szkolnym 2020/2021”

Informacje dostępne są pod linkiem:

http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne–przetargi/zamowieniapowyzej30tyseuro_1/aktualne-zamowienia/usluga/zsp-ogrodniczki-swiadczenie-uslug-cateringowych-przygotowanie-i-dostawa-obiadow-do-stolowki-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-ogrodniczkach-w-roku-szkolnym-2020-2021-usluga-zsp-260-1-2020-2020-07-14-2020-07-22-w-toku.html

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o inieważnieniu postępowania.1 Zawiadomienie o inieważnieniu postępowania.2

Godziny pracy sekretariatu

Informujemy, że w związku z sezonem urlopowym w okresie wakacyjnym, sekretariat czynny jest w godz. 8:00 – 14:00.


desi xxx
xnxx
full xxx
xnxx hd
indian xxx
porn desi
xxx porn
xxx porn
xnxx 4k
xxx xvideos
xxx clips