Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z objęciem powiatu białostockiego strefą czerwoną wprowadzamy obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły, co w sytuacji lokalowej naszej szkoły oznacza stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Ponadto zobowiązani jesteśmy do ustalenia adekwatnej grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych. Prosimy więc o to, by dzieci, które mają zapewnioną opiekę w domu były odbierane ze szkoły od razu po zajęciach lekcyjnych. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie i ich rodziny przetrwały ten trudny dla wszystkich czas bez dodatkowych utrudnień związanych z kwarantanną w przypadku jakiegokolwiek zachorowania, a możemy to osiągnąć, ograniczając kontakty do niezbędnego minimum.

Nadal obowiązuje nas zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych oraz przebywania osób postronnych na terenie szkoły. Przypominamy również o tym, że w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby istnieje możliwość pozostania ucznia w domu.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe, podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.

Dyrekcja Szkoły