Informacja o organizacji nauczania

KOMUNIKAT !!!

Od dnia: 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. klasy IV – VIII 
pracują w systemie zdalnego nauczania zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

– wykorzystana będzie platforma GoogleClassroom, komunikator zoom.us. oraz dziennik elektroniczny

Dozwolone są także wszystkie dotychczasowe, wypracowane formy kontaktu z nauczycielami. 

Klasy I -III uczą się stacjonarnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej.

Przypominamy, że 2 listopada 2020 r.( poniedziałek) jest w szkole dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Nie będą także prowadzone zajęcia zdalne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uczniowie klas I-III będą mogli skorzystać z opieki podczas dyżuru na świetlicy szkolnej.

Nie ulega zmianie harmonogram pracy oddziałów przedszkolnych.

Życzę wszystkim zdrowia. Proszę o wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.
Agnieszka Kamieńska
Dyrektor ZSP w Ogrodniczkach